page contents

Докато падне здрачът

Ще се загубя като всички други.

Ще ме жалеят два-три навярно.

Над мен ще цъфнат сини теменуги,

а пък ковчега ми ще бъде парник

в който ще увехнат всичките ми стихове

и всичките ми песни ще завлачат.

Проклет да е светът и мръсните му трикове.

Постой до мен. Поне докато падне здрачът.

 

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *