Кръжокът

Не, не исках да ти пиша,
но писалката ми диша
по тетрадката затича,
пак след дългото затишие

Спиш ли бе?

Извинявай, не исках тъй грубо
Аз съм бе – аз съм, Любо.
Бяхме заедно в кръжока,
точно там ме тресна тока:

Висока – около 1 и 75 беше –
аз брадат и леко смешен.
Плач неутешен на разни келеши,

тогава попречи всичко да кажа на глас.
И някак набързо, макар да съм мързел,
завързах си здраво сърцето на възел
и метнах го с късичък пас.

Но ти се престори че друг ти говори
и рече “Недей да се бориш със Него.
Истина казвам (true story)
конструктор е той – ние сме Лего.

“Къде го?” – възкликнах леко учуден
Явно налуден бе този въпрос.
Защото веднага ти ме прокуди
от кръжока на Мнимия Хост.

кръжокът-калафат

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *