page contents

Кръжокът

Не, не исках да ти пиша,
но писалката ми диша
по тетрадката затича,
пак след дългото затишие

Спиш ли бе?

Извинявай, не исках тъй грубо
Аз съм бе – аз съм, Любо.
Бяхме заедно в кръжока,
точно там ме тресна тока:

Висока – около 1 и 75 беше –
аз брадат и леко смешен.
Плач неутешен на разни келеши,

тогава попречи всичко да кажа на глас.
И някак набързо, макар да съм мързел,
завързах си здраво сърцето на възел
и метнах го с късичък пас.

Но ти се престори че друг ти говори
и рече “Недей да се бориш със Него.
Истина казвам (true story)
конструктор е той – ние сме Лего.

“Къде го?” – възкликнах леко учуден
Явно налуден бе този въпрос.
Защото веднага ти ме прокуди
от кръжока на Мнимия Хост.

кръжокът-калафат

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *