page contents

Сиромашия

Ако хората бяха предмети,
наредени в колекция прашна,
кой щеше да пише сонети
за тяхната фина изящност?

Каква щеше бъде цената
да си купиш човеци на дребно?
Окачи ме на гвоздей в стената.
Илюстрирай ме в своята бедност.

Резултат с изображение за many portraits on a wall

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *