page contents

Тишина

Защо мълчиш?
Защо поглед  отместваш смутено?
Нима моята обич горчи,
или просто е мъртвородена?
Защо мълчиш? Говори ми!
Не с думи – с отровни стрели.
Без жал пронижи ме!
От тишината най-много боли.

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *