page contents
woman-at-sunset

Подслон в дъжда

Ти се връщаш отново при мене – лек парфюм от априлски озон. Дъжд от спомени сладко-солени, у когото намирам единствен...

15-floor

Етаж 15

Ако в офиса клавишите замлъкнат, ако спре да скърца столът четирикрак, ако от рамото ми гарванът е хвръкнал – повикай...

incubus

Инкубус

Не бягай в сънищата си от мен. Не съм ни таласъм, ни трол прокажен. Пред утринната бездна нека спрем, и...

Диверсант

Диверсант

Прехвърляйки страници прашни истории страшни, прочетох безчет. В минало, бъдеще и време сегашно попивах с ума всеки ред. Не станах...

spider-web

Жената-Паяк

При теб се връща огорчен – мушица блъскаща се в джама. И няма как – ще падне в плен. Измъкване...

girl-writing-poetry

Ако беше ми написала стих

Бъди отпърво безразличен и суров. “Досадното момиче” ме наричай. Закълни се че не е любов, а само скучно разсъбличане. В...

close-up-of-woman-eyes-looking-at-monitor-working-with-computer-laptop-monitor-light-is-reflected-in-brown-eyes

Pixel

…и сякаш всичко имам, ала нещо липсва ми. Гласът в главата шепне неприятни истини. На листа дигитален те прелиствам и...