page contents
portrait-collection

Сиромашия

Ако хората бяха предмети, наредени в колекция прашна, кой щеше да пише сонети за тяхната фина изящност? Каква щеше бъде...

beach-blue-boy-cold-guy

Перспектива

За нея той дневник е таен. Пожълтели от времето страници. Той е ножът със който чертае дълбоко в гърдите си...

little-heart-neck-tattoo

Tattoo

Защо градът тих? Защо не се прибирам? Къде е? Липсва щрих, в платното на всемира!   Защо изобщо пиша стих?...

Аз, проклетникът.

Аз, проклетникът.

Проклети да са думите които изприказвах! Проклети да са устните – прехапвам ги до язва! И мускулът проклет да е,...

kafe

Кафе

Седмицата е ленива и кафето ми изстива. В погледа на обектива се оглеждам полужив, а перспективата ме плаши. По-студена от...

Анти-герой

Героите умират – свечерява се. Нощта ги всичките прокужда. Изчезвам с тях, и ето – нямаш ме. Самотата е почти...

cheater

Gender-fluid

От намигане през рамо само, няма смисъл. Не ми се нрави кино нямо, слаби са актрисите. Зад кулисите церя мазоли...

A priori

Статичен шум. Препускащ ум. Зениците ми спускат щори. Познат парфюм и снимка в zoom, която в обектива те затвори. Объркан...

trump-vs-hillary

Postmodern

Либеро или консерва – една и съща партия. Свободата е в резерв, но единствено в Нарния.   Дигиталният век –...