page contents

Белези

Един балкон и
прашни стари мебели.
Два гълъба отвън –
единствени свидетели.
От впитите ти нокти
в раменете – белези.
Май нищо друго нямам.
Само себе си.
30.03.2017

***

Тленен подслон.
За тебе ли? За мене ли?
Воюваме насън,
с ръцете си разплетени.
В очите ми – две локви
от спомен бледосив.
И нищо друго нямам.
Само любимия си белег, жив.

9.07.2017

rainy-day-cigarette

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *