page contents

Category: Разкази

Разкази, басни и повести кратки. Случаи частни са някой, пък други – загадка.

man-sleeping-on-desk

Консултантът

В офиса бе необичайно мрачно. Случваше се да поработят до късно, но никога до полунощ. Луис надигна глава и си...

bible-flag-bullets

Чудовище

– Ти си болен – изсъска Майкъл и насочи пистолета към главата на пастора – за нещастие аз не съм...

гробище

Адам

29-ти септември 7:30 Събуди се с жестоко главоболие, целият плувнал в пот. Нещо в съня му го бе изплашило до...