page contents

Tagged: драка

драка-трън

Бившият Някой

Аз съм само шепот, безтелесен дух. Изживян трепет в следобеда кух. Белег зараснал от някаква драка, в рамката тясна на...