page contents

Tagged: Религия

bible-flag-bullets

Чудовище

– Ти си болен – изсъска Майкъл и насочи пистолета към главата на пастора – за нещастие аз не съм...